Προγραμμα εκπαιδευσησ στισ διαπολιτισμικεσ και κοινωνικο-συναισθηματικεσ δεξιοτητεσ των εργοδοτων των μεταναστων

Το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών/εταιρειών για μια δομημένη προσέγγιση για την ένταξη των μεταναστών στην εργασία. Η ανάπτυξη αυτού του δεύτερου παραδοτέου βασίζεται στα αποτελέσματα του πρώτου παραδοτέου, με στόχο να γεφυρώσει τα εκπαιδευτικά κενά που εντοπίζονται σε αυτό. Το πρόγραμμα είναι μια «εργαλειοθήκη» που περιλαμβάνει κριτήρια και πρότυπα για μεθόδους κατάρτισης και αξιολόγησης, καθώς και ένα ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών και κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων, στρατηγικής σημασίας στις διαδικασίες ένταξης των μεταναστών στην εργασία.

DOWNLOAD

Annexes

R1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα
R5
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα