Συνάντηση των εταίρων του Erasmus+ στην Αθήνα, για το θέμα της καινοτομίας στην ένταξη των μεταναστών μέσω της Μπλε Κάρτας

Σημαντικές ιδέες αναδείχθηκαν από τη δεύτερη συνάντηση του έργου Erasmus+ ‘Interc.lab’ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Νοεμβρίου, στα κεντρικά γραφεία της Ison.
Το έργο περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή κοινοπραξία που αποτελείται από τον συντονιστή του έργου Studio Risorse, την iInformatica (Ιταλία), την Ison Psychometrica,την  Innetica (Ισπανία), την Academia Formação do Norte (Πορτογαλία) και τον εταίρο από Γερμανία VHS.
Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 220 ερωτηθέντες, προέκυψε η ανάγκη της αντιμετώπισης και της ενίσχυσης των ακόλουθων κοινωνικό-συναισθηματικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε επίπεδο κατάρτισης για εργαζόμενους σε ευρωπαϊκές εταιρείες: διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση διαφορετικότητας, ανεκτικότητα, συνεργασία, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και αυτοαξιολόγηση.

 

 

Ειδικότερα, εξετάστηκαν διάφορες μέθοδοι εκπαίδευσης προκειμένου να προσαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο της χώρας-στόχου (μία για κάθε χώρα εταίρο του έργου): Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία.
«Είναι μεγάλη χαρά να συντονίζουμε αυτό το φιλόδοξο έργο που ασχολείται με ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα όπως αυτό της ένταξης των μεταναστών, μέσω της κατάλληλης διασταυρούμενης κατάρτισης που θα παρέχεται στους εργαζομένους των ευρωπαϊκών εταιρειών προκειμένου να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μια εποικοδομητική και αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών στους χώρους εργασίας, αξιοποιώντας μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη την ενίσχυση των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων», λέει η Maria Santarcangelo, project manager του Studio Risorse, παρούσα στην Αθήνα αυτές τις μέρες.
Το έργο θα αναλάβει επίσης την ψηφιακή ανάπτυξη από την καινοτόμο SME iInformatica, επίσης υπεύθυνη για την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, μιας εφαρμογής που θα επιτρέψει, αξιοποιώντας τα έμπειρα συστήματα, να καθοδηγήσει τον μετανάστη στη διαδικασία απόκτησης της Μπλε Κάρτας.

 

 

Ανασκόπηση Τύπου

Informazione.it

Sassilive.it

Nellanotizia.net

Yepnews.it


Interc.LAB: To πρόγραμμα του Erasmus+ για την καινοτόμο μεθοδολογία ένταξης των μεταναστών ξεκινά στην Ματέρα

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας καθιστά ακόμη πιο επίκαιρο το ζήτημα της ένταξης των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Η διήμερη εναρκτήρια συνάντηση του Έργου ERASMUS+ 2021-1-IT01-KA220-VET-000033212 Διαπολιτισμικό Εργαστήριο για την ένταξη των μεταναστών ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των δύο εταιρειών από τη Ματέρα, το Studio Risorse S.r.l και την iInformatica S.r.l. (Ιδιωτικό Κέντρο Ερευνών που ειδικεύεται στην πειραματική ανάπτυξη) μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους «Asociacion de Innovacion Innetica» (Ισπανία), «AFN Academia Formação do Norte» (Πορτογαλία), «ISON PSYCHOMETRICA» (Ελλάδα) και «VOLKSHOCHSCHULE IMCHAMKEV (Γερμανία).
Στόχος του έργου είναι να προωθήσει την ένταξη των μεταναστών μέσω του καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών για πιστοποίηση δεξιοτήτων, αντιστοίχιση προσφοράς-ζήτησης εργασίας και κατάλληλης διεπιστημονικής συμβουλευτικής με σκοπό την υποστήριξη του χρήστη στην απόκτηση της ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΕΕ.
Μεταξύ των παραδοτέων του, το έργο περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης για τη διευκόλυνση της απόκτησης της μπλε κάρτας από τον μετανάστη μέσω της κατάλληλης χρήσης του ειδικού νομοθετικού περιεχομένου της χώρας αναφοράς και μέσω της διασταύρωσης, τόσο των δεξιοτήτων που δηλώνει ο μετανάστης, όσο και της προσφοράς εργασίας από ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Το blockchain γίνεται έτσι το κλειδί που εγγυάται για τον οργανισμό, τον μετανάστη και την εταίρεία.
Η Maria Santarcangelo, Project Manager του Studio Risorse S.r.l., επικεφαλής συνεργάτης του Έργου, δήλωσε με ικανοποίηση ότι «Η μετά την πανδημία εποχή μας επέτρεψε να επιστρέψουμε για να συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους εταίρους του έργου μας. Πράγματι, η ανθρώπινη συνέργεια και η ανταλλαγή εμπειριών είναι ένας βασικός στόχος των Έργων Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ της ΕΕ, όπου ο εκπαιδευτικός οργανισμός μας παίζει συντονιστικό και ρόλο μεταφοράς τεχνογνωσίας, όσον αφορά τις μεθόδους και τις δεξιότητες που θα αναπτυχθούν. Θα εστιάσουμε συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης που στοχεύει στους εργοδότες για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών και κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων τους, που είναι απαραίτητες για την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες μας, με την υλοποίηση εργαστηρίων για μετανάστες με στόχο την ενίσχυση των βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από την ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ της ΕΕ, η οποία διευκολύνει τη νόμιμη είσοδο και ένταξη στον κόσμο της εργασίας.
Αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που απαιτεί αυξανόμενη προσοχή και αφοσίωση, για το οποίο οι Εταίροι είναι βέβαιο ότι παρέχουν την πολύτιμη συμβολή τους στη βελτίωση της διαχείρισης της Ένταξης».

 


 

Ανασκόπηση Τύπου

Sassilive.it

Ilcorrierelucano.it

PRLog.org