ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ της ΕΕ

Σύστημα αιτήσεων για πρόσβαση στη Μπλε Κάρτα της ΕΕ που είναι η άδεια παραμονής για ειδικευμένους μετανάστες που τους επιτρέπει να εισέλθουν στην ΕΕ. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στις πληροφορίες για το εργαλείο και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται, τις προθεσμίες και τις ανανεώσεις κ.λπ. τόπος έκδοσης της Μπλε Κάρτας, αρχές, γραφεία, έγγραφα και πρακτικές. Παρέχεται ένα παράρτημα που περιλαμβάνει κενές θέσεις, δηλαδή προτάσεις/προκηρύξεις εργασίας, με περιγραφή των επαγγελματικών προφίλ και προσόντων, που παρουσιάζονται από εταιρείες/εργοδότες ή/και άλλους φορείς που ασχολούνται με την εργασιακή ένταξη μεταναστών ή/και υπηρεσίες απασχόλησης. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως διαδικτυακές συμβουλές, γλωσσική και διοικητική υποστήριξη για τη διεκπεραίωση αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης διπλωμάτων και προσόντων, πληροφοριών για υπηρεσίες, δράσεις ενδυνάμωσης και ψυχολογικής υποστήριξης, διαδικτυακά σεμινάρια εκπαίδευσης γλώσσας.

R1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα
R5
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα