ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το παραδοτέο ικανοποιεί τις ΑΝΑΓΚΕΣ των μεταναστών να αναπτύξουν βασικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εργαστηρίου φυσικών, εικονικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων (CLab), το οποίο μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και μοντέλων κοινωνικοποίησης των εμπειριών προάγει την ένταξη και αναπτύσσει τη γνώση. Το CLab είναι ένας φυσικός αλλά και εικονικός χώρος, όπου ο μετανάστης θα παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών το οποίο θα χωριστεί σε θεωρία και πράξη για την ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων:

  1. γλωσσικές δεξιότητες
  2. αστικές δεξιότητες
  3. IT και ψηφιακές δεξιότητες
  4. προσωπικές (ενδο/διαπροσωπικές) δεξιότητες αυτοεκτίμησης και ενδυνάμωσης
  5. επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες

GO TO THE LEARNING HUB
R1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα
R5
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα