Συνάντηση των εταίρων του Erasmus+ στην Αθήνα, για το θέμα της καινοτομίας στην ένταξη των μεταναστών μέσω της Μπλε Κάρτας

Σημαντικές ιδέες αναδείχθηκαν από τη δεύτερη συνάντηση του έργου Erasmus+ ‘Interc.lab’ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Νοεμβρίου, στα κεντρικά γραφεία της Ison.
Το έργο περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή κοινοπραξία που αποτελείται από τον συντονιστή του έργου Studio Risorse, την iInformatica (Ιταλία), την Ison Psychometrica,την  Innetica (Ισπανία), την Academia Formação do Norte (Πορτογαλία) και τον εταίρο από Γερμανία VHS.
Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 220 ερωτηθέντες, προέκυψε η ανάγκη της αντιμετώπισης και της ενίσχυσης των ακόλουθων κοινωνικό-συναισθηματικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε επίπεδο κατάρτισης για εργαζόμενους σε ευρωπαϊκές εταιρείες: διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση διαφορετικότητας, ανεκτικότητα, συνεργασία, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και αυτοαξιολόγηση.

 

 

Ειδικότερα, εξετάστηκαν διάφορες μέθοδοι εκπαίδευσης προκειμένου να προσαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο της χώρας-στόχου (μία για κάθε χώρα εταίρο του έργου): Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία.
«Είναι μεγάλη χαρά να συντονίζουμε αυτό το φιλόδοξο έργο που ασχολείται με ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα όπως αυτό της ένταξης των μεταναστών, μέσω της κατάλληλης διασταυρούμενης κατάρτισης που θα παρέχεται στους εργαζομένους των ευρωπαϊκών εταιρειών προκειμένου να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μια εποικοδομητική και αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών στους χώρους εργασίας, αξιοποιώντας μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη την ενίσχυση των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων», λέει η Maria Santarcangelo, project manager του Studio Risorse, παρούσα στην Αθήνα αυτές τις μέρες.
Το έργο θα αναλάβει επίσης την ψηφιακή ανάπτυξη από την καινοτόμο SME iInformatica, επίσης υπεύθυνη για την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, μιας εφαρμογής που θα επιτρέψει, αξιοποιώντας τα έμπειρα συστήματα, να καθοδηγήσει τον μετανάστη στη διαδικασία απόκτησης της Μπλε Κάρτας.

 

 

Ανασκόπηση Τύπου

Informazione.it

Sassilive.it

Nellanotizia.net

Yepnews.it