Μαζί

Το πρόγραμμα

Intercultural lab for migrants’ inclusion

INTERC.Lab αποσκοπεί στη δημιουργία αποτελεσματικών πρακτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης που θα στηρίζονται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των μεταναστών και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εργοδοτών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το πρόγραμμα

Intercultural lab for migrants’ inclusion

INTERC.Lab αποσκοπεί στη δημιουργία αποτελεσματικών πρακτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης που θα στηρίζονται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των μεταναστών και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εργοδοτών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ