Μαζί

Το πρόγραμμα

Intercultural lab for migrants’ inclusion

INTERC.Lab αποσκοπεί στη δημιουργία αποτελεσματικών πρακτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης που θα στηρίζονται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των μεταναστών και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εργοδοτών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το πρόγραμμα

Intercultural lab for migrants’ inclusion

INTERC.Lab αποσκοπεί στη δημιουργία αποτελεσματικών πρακτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης που θα στηρίζονται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων των μεταναστών και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εργοδοτών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Learning hub

Training experiences for the development of key and professional skills

Inclusive Laboratories for the development of personal key skills, that includes, the building up of a workshop of physical, virtual, and interpersonal skills (CLab), which through an interdisciplinary approach and models of socialization of experiences fosters integration and develops knowledge.

GO TO THE LEARNING HUB
The EU Blue Card

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σετ διαδικασιών που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ και ειδικότερα στις χώρες των εταίρων σχετικά με τη γνώση/χρήση της μπλε κάρτας του μετανάστη, άδεια που χορηγείται από αρμόδιους φορείς στον μετανάστη μετά την υπογραφή σύμβασης εργασίας .

GO TO THE GUIDELINES OF THE EU BLUE CARD PROCEDURES