Οδηγιεσ των διαδικασιων μπλε καρτασ της εε

Σετ διαδικασιών που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ και ειδικότερα στις χώρες των εταίρων σχετικά με τη γνώση/χρήση της μπλε κάρτας του μετανάστη, άδεια που χορηγείται από αρμόδιους φορείς στον μετανάστη μετά την υπογραφή σύμβασης εργασίας . Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν διαδικασίες και εργαλεία που υιοθετήθηκαν στις χώρες των εταίρων σύμφωνα με την Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.

R1
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Μάθετε περισσότερα
R4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα
R5
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΕ
Μάθετε περισσότερα